זכוכיות נאספות ללא מסגרות היקפיות – לסגירת מרפסת חצי מקורה ברמת השרון