פרגולה חשמלית נאספת בקרית אונו בחזית זכוכיות נאספות ומסכים להצללה