פרגולה קבועה מאלומיניום מרותך צביעה אלקטרו-סטטית בתנור ברעננה

פרגולה קבועה מאלומיניום מרותך צביעה אלקטרו-סטטית בתנור בבית משפחת גולן ברעננה.
פרגולה "קונזולית" (מרחפת) עם מותחנים כלפי מעלה ללא עמודים בחזית שמסתירים את הנוף בקומה 6.